วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554

"สัมมาสติ (สติปัฏฐาน๔) สัมมาสมาธิ "พุทธวจนเทศนา ณ วัดมเหยงคณ์ วันที่ ๒ ต.ค.๒๕๕๒

แบ่งปันสัมมาสติ (สติปัฏฐาน๔) สัมมาสมาธิ บรรยายตามพุทธวัจนะโดยพระอาจารย์  คึกฤทธิ์   โสตถิผโล 

                              

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น