วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554

หนังสือจุลสาร ชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓


จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๓นพ. จิรภัทร กัลยาณพจน์พร บรรณาธิการ
ขอขอบคุณ พญ.นลินี  เดียววัฒนวิวัฒน์

กลุ่มงานสาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์

ประธานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 จัดทำโดย นาง แววดาว      บุญจิตธรรม งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น